Zgłoszenie PPOŻ instalacji PV, to zgłoszenie o zakończeniu wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kW i planowanym przystąpieniu do jej użytkowania do organów Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Zgłoszenie PPOŻ instalacji PV jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo budowlane, która weszła w życie 19 września 2020 roku. Zgłoszenie PPOŻ instalacji PV powinno zawierać następujące informacje:

  • nazwę i adres właściciela instalacji,
  • lokalizację instalacji (adres, numer działki),
  • moc zainstalowaną instalacji,
  • datę zakończenia wykonania instalacji i planowanego przystąpienia do jej użytkowania,
  • załącznik: uzgodnienie projektu mikroinstalacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Aby uzyskać uzgodnienie projektu mikroinstalacji z rzeczoznawcą, należy opracować dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kWp, która zawiera informacje niezbędne dla oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji, takie jak: schemat elektryczny, lokalizacja modułów, falownika i przewodów, zastosowane zabezpieczenia i normy. Następnie należy zwrócić się do rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, który sprawdzi zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i wyda stosowne uzgodnienie.

Zgłoszenie PPOŻ instalacji PV należy złożyć do odpowiedniej komendy powiatowej PSP ze względu na lokalizację instalacji. Zgłoszenie PPOŻ instalacji PV jest również konieczne, jeśli chcesz skorzystać
z programu Mój Prąd lub innego dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej. Ponadto, wykonanie PPOŻ instalacji PV gwarantuje zgodność instalacji z obowiązującymi normami i przepisami.

pl_PLPolish