Zgłoszenie OSD jest to zgłoszenie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, czyli podmiotu odpowiedzialnego za dystrybucję energii elektrycznej na danym obszarze. Zgłoszenie OSD jest wymagane jeśli chcesz przyłączyć mikroinstalację odnawialnego źródła energii (np. fotowoltaikę) do sieci dystrybucyjnej. 

Zgłoszenie OSD fotowoltaika powinno zawierać między innymi następujące informacje:

 • nazwę i adres odbiorcy energii elektrycznej,
 • numer umowy sprzedaży energii elektrycznej,
 • nazwę i adres operatora sieci dystrybucyjnej (OSD),
 • numer umowy przyłączeniowej lub zgody na przyłączenie,
 • lokalizację mikroinstalacji (adres, numer działki),
 • moc zainstalowaną mikroinstalacji,
 • schemat elektryczny,
 • typ i markę falownika,
 • datę planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci.

Zgłoszenie OSD fotowoltaiki należy złożyć do operatora sieci dystrybucyjnej w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany mocy zainstalowanej mikroinstalacji. 

Zgłoszenie OSD jest bardzo ważne, jeśli chcesz korzystać z korzyści płynących z posiadania własnej instalacji fotowoltaicznej. Zgłoszenie OSD pozwala Ci na:

 • rozliczanie się za energię elektryczną w systemie opustów lub net-billingu, czyli otrzymywanie zwrotu za nadwyżkę energii przekazanej do sieci lub rozliczanie się według wartości rynkowej energii,
 • skorzystanie z programu Mój Prąd lub innego dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej,
 • uniknięcie kary w wysokości 1000 zł za niezgłoszenie zmiany mocy zainstalowanej mikroinstalacji .

Zgłoszenie OSD jest również obowiązkiem wynikającym z ustawy o odnawialnych źródłach energii.

pl_PLPolish