Zgłoszenie PPOŻ instalacji PV, to zgłoszenie o zakończeniu wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kW i planowanym przystąpieniu do jej użytkowania do organów Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Zgłoszenie PPOŻ instalacji PV jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo budowlane, która weszła w życie 19 września 2020 roku. Zgłoszenie PPOŻ instalacji PV powinno zawierać następujące informacje:

  • The name and address of the installation owner.
  • The installation's location (address, plot number).
  • The installed capacity of the installation.
  • The completion date of the installation and the planned date for commencing its use.
  • Attachment: Approval of the microinstallation project from a fire protection expert.

To obtain approval for the microinstallation project from a fire protection expert, you must prepare project documentation for the photovoltaic installation with a capacity exceeding 6.5 kWp. This documentation should contain information necessary for evaluating the fire safety of the installation, such as an electrical diagram, the module's location, the inverter, and wiring, as well as the security measures and standards applied. Next, you should contact a fire protection expert who will assess the project's compliance with fire safety requirements and issue the necessary approval.

Zgłoszenie PPOŻ instalacji PV należy złożyć do odpowiedniej komendy powiatowej PSP ze względu na lokalizację instalacji. Zgłoszenie PPOŻ instalacji PV jest również konieczne, jeśli chcesz skorzystać
z programu Mój Prąd lub innego dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej. Ponadto, wykonanie PPOŻ instalacji PV gwarantuje zgodność instalacji z obowiązującymi normami i przepisami.

en_USEnglish