Grant OZE

Forma wsparcia finansowego na zakup, montaż, budowę nowej lub modernizację już istniejącej
instalacji fotowoltaicznej (moc musi być zwiększona o min. 25%). Źródłem tego rozwiązania jest ustawa z
29 września 2022 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych,
mająca na celu realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. WAŻNE: Dopóki się to
nie stanie, pieniądze płynąć będą z Polskiego Funduszu Rozwoju.

O dotację może się ubiegać inwestor, który jest właścicielem lub zarządcą budynku
wielorodzinnego, z wykluczeniem jednostek samorządowych zakładów budżetowych oraz jednostek
budżetowych, zatem ubiegający się o dotacje to m.in: wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie
mieszkaniowe.

Jaka jest wysokość refinansowania?

⦁ 50 % kosztów netto inwestycji – jeśli dotyczy budynków tylko mieszkalnych

⦁ iloczyn kwoty tego grantu i wskaźnika udziału powierzchni niemieszkalnej – jeśli w 1 budynku znajdują
się powierzchnie użytkowe służące innym celom niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych
przez organy administracji publicznej.

Jak wnioskować o przyznanie grantu?

Wnioski o przyznanie grantu OZE przyjmowane są od 01.02.2023 roku do 30.06.2026 roku, w BGK
(Bank Gospodarstwa Krajowego)– osobiście lub za pośrednictwem poczty. Niezbędnym jest złożenie
odpowiedniego wniosku, projektu koncepcyjnego dla realizacji przedsięwzięcia oraz pozostałe dokumenty
będące załącznikami wniosku.

Po pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku oraz wydanie pozytywnej decyzji od BGK, Inwestor
rozpoczyna realizację inwestycji, a po jej zakończeniu składa wniosek o wypłacenie środków finansowych.

Green Mark Sp. o.o. wspiera swoich Klientów w przygotowaniu odpowiedniego kompletu
dokumentów.

PROSUMENT LOKATORSKI – co zakłada i dlaczego łączy się z GRANTEM OZE?

Prosument lokatorski to projekt, który zakłada możliwość zmiany formy otrzymywanego
wynagrodzenia za energię (nadwyżkę, której nie wykorzystamy). Forma wynagrodzenia w postaci obniżenia
rachunków za energię przez sprzedawcę, jak jest dzisiaj, będzie mogła zostać zmieniona na przelew wartości
tej energii, w formie pieniężnej, na wskazane konto np. Wspólnoty. Wartość energii będzie określana na
podstawie rynkowej miesięcznej ceny tej energii.

Zgromadzone środki można bezpośrednio wykorzystać na obniżenie opłat związanych z utrzymaniem
budynku ( np. opłaty związane z administracją, funduszem remontowym, ciepłem czy wywozem śmieci).

WAŻNE: Zamontowana instalacja fotowoltaiczna może być o większej mocy niż zapotrzebowanie części
wspólnych. Wówczas sumaryczna ilość wygenerowanej energii elektrycznej jest większa, a tym samym
zwiększają się oszczędności.

Kluczowe jest zweryfikowanie możliwości technicznych budynku oraz dobór optymalnego
rozwiązania, które będzie spełniać swoją funkcję oraz generować korzyści przez wiele lat. Dzięki współpracy
z wieloma dystrybutorami produktów mamy możliwość zastosowania każdej technologii dostępnej na rynku
oraz potrzeb Inwestora.

Green Mark Sp. z o.o. to wykwalifikowana kadra osób posiadających doświadczenie, uprawnienia oraz
certyfikat UDT do projektowania oraz montażu rozwiązań OZE.

Umów się na spotkanie z naszym Audytorem

Tel. 888 33 33 65

pl_PLPolish