Aktualności

Mój Prąd – najczęściej popełniane błędy we wnioskach

Mój Prąd – dni do zakończenia tego programu zostało już niewiele. Oficjalnie nabór kończy się 18 grudnia, ale już dziś wiadomo, że pieniądze skończą się szybciej.

Jeśli więc chcesz szybko i bezbłędnie wypełnić wniosek o dofinansowanie 5000 zł z programu Mój Prąd, poświęć chwilę na przeczytanie naszego artykułu.

Dowiesz się z niego, na jakie rzeczy musisz uważać, żeby nie popełnić błędów.

Mój Prąd - unikaj poniższych błędów, a Twój wniosek nie zostanie odrzucony!

Czy wiesz, że co 6 wniosek o dotację z programu “Mój Prąd” jest odrzucany?

Sprawdź, jakich błędów formalnych nie popełniać, aby dostać pieniądze:

 1. Wniosek nie został złożony w terminie określonym w regulaminie naboru.
 2. Wniosek został złożony po 31 marca w formie papierowej (od 31 marca obowiązują tylko wnioski złożone online).
 3. Wniosek jest niekompletny (brakuje np. załączników), został nieprawidłowo podpisany (np. brakuje podpisu) lub niektóre pola zostały źle wypełnione.
 4. Wnioskodawca nie mieści się w katalogu Beneficjentów (np. nie jest osobą fizyczną).
 5. Cel i rodzaj mikroinstalacji jest niezgodny z programem (np. wytwarzanie prądu nie tylko na własne potrzeby).
 6. Okres realizacji przedsięwzięcia i data poniesienia kosztu nie są zgodne z programem (np. zapłaciłeś za instalację przed 23 lipca 2019 r.).
 7. Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest niezgodna z programem.
 8. Instalacja fotowoltaiczna objęta wnioskiem o dofinansowanie była lub jest objęta innym wnioskiem w ramach programu “Mój Prąd” (czyli nie możesz na tą samą instalację złożyć 2 różnych wniosków i wziąć 2x dotację np. z programu “Czyste powietrze”).
 9. Brakuje faktury lub faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
 10. Brakuje pieczęci firmowej i czytelnego podpisu na zaświadczeniu Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającym montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii.
Jeśli z listy powyżej pojawi się w Twoim wniosku chociaż jeden błąd – wniosek zostanie odrzucony. Ale spokojnie – zawsze możesz go poprawić i odesłać ponownie do oceny.

Mój Prąd. Najczęstszym błędem jest zła data

Jaki jest najczęstszy błąd we wnioskach o dotację z programu “Mój Prąd”?

To zła data dokonania płatności.

Zgodnie z zasadami programu, płatność za inwestycję nie może być dokonana przed 23 lipca 2019 roku. To data, kiedy ogłoszono program Mój Prąd.

Co jeśli ktoś zapłacił przed 23 lipca zaliczkę, a całość płatności uregulował potem, już po zakończeniu inwestycji?

Nadal może ubiegać się o dotację, ale koszty poniesione przed 23 lipca nie będą zaliczone do kwalifikowanych. Kwalifikowane są faktury zapłacone od 23 lipca 2019 roku (łącznie z tym dniem).

NIE ZAPOMNIJ! Dostarcz umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej!

Do najczęstszych błędów jakie popełniają Polacy przy składaniu wniosków do programu “Mój Prąd”, należy brak potwierdzenia przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (np. Tauron czy PGE) o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci. Zgodnie z regulaminem, beneficjentem jest osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji. To wymóg konieczny do ubiegania się o dotację. Przyłączenie do sieci jest dowodem na zakończenie inwestycji. Bez tego wniosek jest odrzucany.
fotowoltaika łomianki

NEWS

Z programu „Mój Prąd” pieniędzy nie wystarczy dla wszystkich. Środki finansowe przeznaczone na wypłaty dotacji 5000 zł skończą się dużo przed 18 grudnia 2020 r. Rząd nie potwierdził jeszcze oficjalnie, czy będzie kontynuacja programu w 2021 r. Wiadomo tylko, że nowe zasady wsparcia fotowoltaiki będą znane do końca I kwartału 2021 r.

Sprawdź datę podpisania umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej

Załącznik nr 3 do wniosku o dotację z programu Mój Prąd potrafi narobić najwięcej problemów. Jak ich uniknąć, żeby wniosek przeszedł pozytywną weryfikację?

Do wniosku o dotację z Mój Prąd musisz dołączyć zaświadczenie OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej). To załącznik nr 3 do wniosku.

Niestety praktyka pokazuje, że OSD wystawia takie zaświadczenia na własnych wzorach. Wówczas musisz upewnić się, czy na dokumencie wystawionym przez OSD znajdują się te same dane, co na wzorze załącznika nr 3 do wniosku Mój Prąd.

Co musi zawierać taki dokument od OSD, żeby został zaakceptowany w programie Mój Prąd?

 • nazwę OSD,
 • adres OSD,
 • adres Punktu Poboru Energii (PPE),
 • nr PPE,
 • wielkość mocy instalacji,
 • imię i nazwisko prosumenta,
 • datę przyłączenia instalacji do sieci.
fotowoltaika Wieliszew

I tutaj uwaga co do daty.

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci to inaczej data zakończenia inwestycji. Program Mój Prąd wyraźnie mówi, że dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed 23 lipca 2019 r.

Ważne, by samemu dokładnie sprawdzić, czy na załączniku do wniosku została wpisana przez pracownika OSD odpowiednia data.

Przez źle wpisaną datę możesz łatwo stracić możliwość odzyskania 5000 zł.

Pamiętaj, żeby do wniosku dołączyć również oryginał zaświadczenia wydany przez OSD.

Pamiętaj o załącznikach

Wniosek wypełniony, klik – wyślij – poszło. O nie! A co z załącznikami?

Sam wniosek niestety nie wystarczy, aby dostać dotację 5000 zł z programu Mój Prąd.

Musisz dodać kilka załączników.

Jakich? Oto lista:

 1. Zaświadczenie z OSD.
 2. Oświadczenie RODO.
 3. Kopia faktury.
 4. Dowód zapłaty.
 5. (Opcjonalnie) oświadczenie o wykonaniu instalacji samemu.

Do wniosku należy dołączyć kopię faktury za dostawę i montaż instalacji. Nie przewidziano innego dokumentu, zatem nie można załączyć umowy cywilno-prawnej.

Z praktyki wiemy, że najwięcej problemów jest z zaświadczeniem OSD.

Życie byłoby znacznie prostsze, gdyby na naszej drodze nie stawały urzędy i setki dokumentów. Niestety, w przypadku dotacji, dokumenty mają ogromne znaczenie. Daty, podpisy, paragrafy… Masz dość? Spokojnie, chętnie pomożemy z wypełnieniem i złożeniem wniosku oraz wykonaniem Twojej instalacji fotowoltaicznej 🙂 Skontaktuj się z nami!

Pamiętaj o dowodzie zapłaty

Brak dowodu zapłaty faktury/oświadczenia o dokonanej zapłacie – to kolejny najpopularniejszy błąd, przez który możesz stracić szansę na dopłatę 5000 zł do instalacji fotowoltaicznej.

W sytuacji zakupu instalacji na kredyt i zapłaconej przez bank, można przedstawić potwierdzenie z banku, że faktura została zapłacona. Może to być oświadczenie wykonawcy, że jego faktura jest zapłacona w całości lub kopia faktury z adnotacją „zapłacono przelewem”.

Oświadczenie o dokonanej zapłacie dotyczy przypadku, gdy zapłata nie nastąpiła za pomocą przelewu z konta tylko gotówką. Wnioskodawca oświadcza, że za fakturę nr …. z dnia … dokonał zapłaty gotówką.

Ufff... Dużo tego! Co, jeśli nie mam czasu wypełnić wniosku samemu lub boję się, że mimo wszystko popełnię błąd?

Czasu, żeby skorzystać z dotacji 5000 zł z Mój Prąd pozostało niewiele. Tylko my w tak krótkim czasie możemy pomóc Ci załatwić wszystkie formalności, żebyś mógł skorzystać z dofinansowania. Spójrz na zdjęcie obok. Właśnie tylko takie informacje otrzymują nasi klienci, w których imieniu składaliśmy wnioski do programu „Mój Prąd” 🙂
mój prąd najczęściej popełniane błędy

Dlaczego my?

 • jesteśmy autoryzowanym partnerem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zarządza programem.
 • wypełniliśmy setki formularzy za naszych klientów i wiemy, na co trzeba zwracać uwagę i jak interpretować zalecenia.
 • dzięki partnerstwu z NFOŚiGW nasze wnioski przechodzą szybciej – są traktowane priorytetowo.

Nie ma na co dłużej czekać, bo ominie Cię dotacja 5000 zł na instalację fotowoltaiczną.

Wypełnij formularz, a poprowadzimy Cię krok po kroku do własnej instalacji fotowoltaicznej. Na zrozumiałych zasadach i bez biurokracji!

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji. Zostaw nam wiadomość a my szybko oddzwonimy do Ciebie.

Już wychodzisz?Sprawdź, ile pieniędzy tracisz

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji i darmowego audytu fotowoltaicznego.

Wypełnij formularz obok, a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 24h ➡️

pl_PLPolish