Czyste powietrze – dofinansowanie
Został utworzył pierwszy ogólnopolski program o nazwie „Czyste powietrze”, którego celem są dopłaty do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Wysokość Dofinansowania
Na dopłaty do inwestycji przeznaczonych jest 103 mld zł a z programu skorzysta około 5 mln gospodarstw domowych. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania

Kto może skorzystać?
Osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego

lub

 • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł

Wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie

lub

 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1400 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
  • 1960 zł – jeżeli mieszkasz sam

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

UWAGA! Od 15.05.2020 r. ruszył nabór tylko na podstawowe dofinansowanie. Podwyższone dofinansowanie będzie dostępne później.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Powyższe treści pobrane z https://czystepowietrze.gov.pl

Ulga termomodernizacyjna pozwala nam na odliczenie od podatku wydatków poniesionych na termomodernizacje domu. Możemy odpisać koszty modernizacji od 1 stycznia 2019 roku, przedsięwzięcie natomiast nie może zakończyć się później niż 3 lata od pierwszego poniesionego wydatku.

Co się kryje pod pojęciem termomodernizacji?

Jest to przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Główne przedsięwzięcia termomodernizacyjne:

 • redukcja zapotrzebowania na energię cieplną na potrzeby ogrzewania budynku jak i również ciepłej wody użytkowej,
 • inwestycje redukujące zużycie energii pierwotnej w lokalnej sieci ciepłowniczej oraz zasilającym go źródle ciepła,
 • przyłącze budynku do scentralizowanego źródła ciepła,
 • inwestycja w odnawialne źródła energii między innymi w panele fotowoltaiczne

W skład termomodernizacji wchodzi również modernizacja instalacji cieplnej budynku w tym wymiana grzejników czy montaż zaworów termostatycznych, modernizacja wentylacji, wymian nośnika energii (np. zmiana węgla na pelet), ocieplanie budynków, wymiana okien czy drzwi.

Kto może skorzystać?

 • Podatnicy opodatkowujący swoje dochodu według skali podatkowej lub według skali jednolitej 19%.
 • Osoby, które poniosły koszty termomodernizacji będąc jednocześnie właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 • Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego.
 • O wsparcie mogą również ubiegać się gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy.

Jaka jest wysokość ulgi?

Odliczona kwota termomodernizacji nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć na jednego podatnika niezależnie od liczby inwestycji i budynków których jest właścicielem. W przypadku gdy budynek mieszkalny ma 3 współwłaścicieli każdy z nich ma prawo do odliczenia powyższej kwoty maksymalnej poniesionych przez siebie wydatków.

Jakie wydatki podlegają odliczeniu?

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące ulgi. Zawarte są w nim katalogi materiałów budowlanych, urządzeń i usług.

Czy ulga termomodernizacyjna łączy się z innymi dotacjami?

Ulga termomodernizacyjna łączy się zarówno z programem „Mój Prąd” jak i „Czyste Powietrze”. W przypadku powyższych programów cena instalacji powinna zostać pomniejszona o kwotę dotacji, następnie ujęta w PIT.

Ulga modernizacyjna a nowe budownictwo

Ulga termomodernizacyjna nie dotyczy domów w budowie. Skorzystanie z ulgi jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku już istniejących domów jednorodzinnych. Tym samym podatnicy nie mogą odliczyć od dochodu wydatków na wstawienie energooszczędnych okien, drzwi czy kupno pieca. Jeśli natomiast budynek został już odebrany jak najbardziej od dochodu możemy odliczyć instalację fotowoltaiczną.

Zmiany w uldze termomodernizacyjnej od 12 kwietnia 2020 roku

Dnia 12 kwietnia w życie weszła ustawa jeszcze bardziej wspierająca instalacje odnawialnych źródeł energii w Polsce. Premia termomodernizacyjna została uproszczona i wzrosła z 16% do 21% kosztów przedsięwzięcia. Premia obejmuje między innymi instalacje fotowoltaiczne do 50 kWp.

Aby skorzystać z wyższej premii należy na przedsięwzięcie zaciągnąć kredyt gdzie kwota kredytu nie może być mniejsza niż 50 proc. kosztów inwestycji. Podczas przeprowadzanej modernizacji systemu grzewczego zapotrzebowanie na energię musi zmaleć minimum o 10 %, w pozostałych przypadkach 25%. Niezbędne jest jednak wykonanie audytu energetycznego na potwierdzenie powyższych oszczędności. W przypadku instalacji OZE takiej jak panele fotowoltaiczne o mocy co najmniej 1 kW w przypadku budynku mieszkalnego premia automatycznie wzrasta do 21 proc.

pl_PLPolish