Mój Prąd 4.0. Czwarta edycja dofinansowania Mój Prąd tylko dla rozliczających się w net-billingu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił datę przyjmowania wniosków do czwartej edycji programu „Mój Prąd”, potocznie zwanej Mój Prąd 4.0.

Dofinansowanie jest kierowane do osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD), posiadających domową mikroinstalację fotowoltaiczną (PV).

Dofinansowaniu podlegać będą również:

  • magazyny energii,
  • magazyny ciepła,
  • inteligentne systemy zarządzania energią które będą towarzyszyć instalacji fotowoltaicznej.

Ogromną zmianą w tegorocznym systemie Mój Prąd jest zawężenie grupy docelowej do osób rozliczających się w systemie net-billingu. Z tego wynika, że jeżeli prosument rozlicza się w systemie opustów (net meteringu) i chce skorzystać z dofinansowania, to musi przejść na nowy system net-billingu.

Czytaj też: Co to jest net-billing? Zasady rozliczeń prosumentów

NFOŚiGW daje też szansę osobom które już skorzystały z wcześniejszej edycji Mojego Prądu, lecz również pod warunkiem przejścia na net-billing.

Mój Prąd 4.0. Podstawowe informacje

Prowadzący nabór: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czas składania wniosków: od 15. 04. 2022r. do 22. 12. 2022r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji: 855 mln zł.

Forma składania wniosków: elektroniczna.

Program kierowany wyłącznie dla Prosumentów rozliczających się w systemie net-billingu.

Program kierowany do osób fizycznych.

Kwota dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych): do 20 500 zł (łącznie na instalację fotowoltaiczna i dodatkowe urządzenia).

Okres kwalifikacji kosztów: 01.02.2020 do 31.12.2023.

Regulamin dofinansowania „Mój Prąd” jest dostępny pod adresem https://mojprad.gov.pl/.

Elementy podlegające dofinansowaniu

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA – zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków.

MAGAZYNY CIEPŁA – zakup i montaż magazynu ciepła (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem).

MAGAZYNY ENERGII ELEKTRYCZNEJ – (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł).

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ HEMS/EMS – pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Mój Prąd 4.0. Kto może skorzystać?

Program jest dedykowany dla trzech grup prosumentów, z czego pierwsza i druga grupa ma identyczne możliwe kwoty wsparcia z dofinansowania.

Grupa I – Prosumenci w nowym systemie net-billing (zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci od 01.04.2022).

Grupa II  – Prosumenci dotychczas w systemie net-meteringu, którzy przejdą na system net-billingu i nie korzystali dotychczas z dofinansowania do PV (wyjątkiem jest ulga termomodernizacyjna).

Prosumenci z tych dwóch grup, posiadający instalacje PV mogą uzyskać do 4000 zł. Jeżeli natomiast posiadają inne urządzenia do PV, to kwota dofinansowania wzrasta z 4000 zł do 5000 zł.

Wspomniane „inne urządzenia”, które podnoszą nam kwotę dofinansowania o 1000 zł, również są dofinansowywane: magazyn ciepła (do 5000 zł), magazyn energii elektrycznej (do 7500 zł) oraz jeżeli prosument posiada któreś z dwóch wcześniej wymienionych urządzeń, to może jeszcze uzyskać dofinansowanie do 3000 zł na inteligentny system zarządzania energią elektryczną (HEMS/EMS).

W tym ostatnim przypadku Prosument może zyskać do 20 500 zł.

Możliwe scenariusze, wszystkie w tej grupie uwzględniają oczywiście rozliczanie w net-billingu. Kwoty podane w nawiasach są górną granicą dotacji, ponieważ można uzyskać dofinansowanie pokrywające nie więcej jak 50% kwalifikowanych kosztów.

Potencjalne scenariusze dofinansowania z programu Mój Prąd 4.0 dla prosumentów z grup I i II

Mój Prąd 4.0 dofinansowanie

Grupa III – Prosumenci którzy skorzystali już z dofinansowania do instalacji PV.

Prosument, który skorzystał już z dofinansowania do instalacji PV, który przejdzie na system net-billingu może otrzymać do 2000 zł dodatkowo dofinansowania do instalacji PV, pod warunkiem dodatkowego zakupu magazynu energii, lub magazynu ciepła.

Jednocześnie otrzymując dofinansowanie na magazyn ciepła (do 5000 zł), magazyn energii elektrycznej (do 7500 zł) oraz jeżeli prosument posiada któreś z dwóch wcześniej wymienionych urządzeń, to może jeszcze uzyskać dofinansowanie do 3000 zł na inteligentny system zarządzania energią elektryczną (HEMS/EMS).

Możliwe scenariusze w poniższej ilustracji:

Grupa III - Prosumenci którzy skorzystali już z dofinansowania do instalacji PV – potencjalne dofinansowanie z Mój Prąd 4.0

Mój prąd 4.0 dofinansowania

Masz pytania o Mój Prąd 4.0? Porozmawiajmy

ukUkrainian