PYLONTECH – Pylontech jest jedną z niewielu na świecie firm zajmujących się magazynowaniem energii, która posiada niezależne badania i rozwój oraz możliwości produkcyjne w zakresie podstawowych komponentów magazynowania energii, takich jak ogniwa, moduły, systemy zarządzania akumulatorami i systemy zarządzania energią. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Pylontech dostarczył stabilne i niezawodne systemy magazynowania energii dla ponad 500 000 użytkowników domowych w ponad 80 krajach na całym świecie, dostarczając łącznie 4,5 GWh pojemności.

Według londyńskiego dostawcy informacji i analiz IHS Markit, w 2020 roku Pylontech zajął drugie miejsce na świecie pod względem wysyłek własnych produktów do przechowywania energii w domu. Stabilna jakość i niezawodne działanie to klucze do dalszego sukcesu firmy Pylontech.
Wyróżniony w zeszłym roku przez Włochy i Hiszpanię jako najlepsza marka pamięci masowej.

Dzięki magazynom energii Force-H2, Pylontech szturmuje Japoński rynek, który jest bardzo restrykcyjny z uwagi na występujące trzęsienia ziemi i tajfuny. Samo uzyskanie certyfikatu S-Mark na podstawie normy testowej JIS C 8715-2:2019 od TüV Rheinland Japonia jest dużym osiągnięciem.

W maju 2022 Pylontech zaproponował 704 mln euro inwestycji w budowę bazy badawczo-rozwojowej i produkcyjnej modułu ESS, która może osiągnąć moc 10 GWh w hrabstwie Feixi w mieście Hefei w Chinach. Hefei to miasto, w którym mieści się Uniwersytet Chińskiej Akademii Nauk. Firma Wierzy, że wiodąca przewaga nauk i zaawansowanych technologii w Hefei będzie gruntem dla rozwoju i wzrostu działu badawczo-rozwojowego Pylontech w zakresie modułu ESS.

Od czerwca 2022 jesteśmy autoryzowanym partnerem handlowym firmy Energetyczny Projekt Sp. z o.o. Energetyczny Projekt zrzesza firmy z branży OZE, które spełniają szereg restrykcyjnych wymagań w obszarze wiedzy, doświadczenia i jakości. Dotychczas przy udziale spółki Energetyczny Projekt zostało w Polsce zmodernizowanych ponad 30 000 tysięcy domów.

Powiązanie z Energetycznym Projektem jest wyróżnieniem potwierdzającym, że firma jest godna zaufania oraz dodatkową gwarancją dla Klienta wybierającego firmę związaną z EP.
Współpraca ta daje ponad to dodatkowe możliwości w obszarze wiedzy produktowej oraz z zakresu aktualnych dofinansowań.

Hyundai, większość z nas pomyśli o samochodzie, niektórzy może jeszcze o przemyśle ciężki, a czy ktoś pomyśli o fotowoltaice?

Pewnie niewielu, ale trzeba zacząć zmieniać to postrzeganie. Moduły fotowoltaiczne spod znaku marki Hyundai efektywnie działają na farmach i mikro instalacjach fotowoltaicznych na całym świecie już od niemal 20 lat.

Moduły od Hyundai Energy Solutions cechują się bardzo wysoką jakością i długim okresem gwarancyjnym w tym 25 letnią gwarancją na sprawność paneli. Jako produkty Premium, zbierają bardzo dużo pozytywnych recenzji i nagród. Tylko w 2021 roku Hyundai zdobył 3 z 5 możliwych nagród za wybitne osiągnięcia w testach niezawodności przeprowadzanych przez instytut PV Evolution Lab (PVEL), który od ponad 10 lat poddaje badaniom najlepsze panele fotowoltaiczne. Moduły Hyundai na przestrzeni lat sprawdziły się w wielu warunkach, w tym przy niskim nasłonecznieniu np. instalacje na ścianach, instalacje na skomplikowanych płaszczyznach dachowych. Badania termowizyjne instalacji fotowoltaicznych pracujących na ogniwach Hyundai, wykazały niski współczynnik temperaturowy co potwierdza tylko wysoką sprawność modułów. Jakość materiałów z których wykonane są moduły, również jest na bardzo wysokim poziomie – hartowane szkło, wzmocniona rama.

W dzisiejszych czasach każdy kto zdecyduje się zostać prosumentem, z reguły stawia przed sobą kilka ważnych pytań. Jak oszczędzić przy rosnących cenach energii? Jak fotowoltaika wpłynie na moje rachunki za prąd? Wreszcie czy fotowoltaika się opłaca? To ważne pytania, a dobre sprawdzone panele fotowoltaiczne z całą pewnością znacząco wpłyną na zadowolenie z realizacji własnej elektrowni słonecznej.

Z tych powodów Green Mark z dużym entuzjazmem wprowadził do swojej oferty kolejną markę Premium. Od miesięcy z powodzeniem i dużą satysfakcją Klientów montujemy moduły Hyundai 400 Wp (HIE-S400VG) Hyundai 410 Wp (HIE-S410VG), a najbliższych miesiącach planujemy wprowadzenie kolejnych wersji paneli asygnowanych marką Hyundai EnergySolutions.

Program Mój prąd jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wypłaca wsparcie. Maksymalne dofinansowanie w II turze wynosiło do 5 tys. zł na gospodarstwo domowe. Dofinansowanie było bezzwrotne i nieopodatkowane.

III tura naboru wniosków zgodnie z zapowiedziami NFOŚiGW potrwa

od 1 lipca 2021 roku do 20 grudnia 2021 roku

lub do wyczerpania alokacji środków.

Mój Prąd 3.0. Zasady

Z oficjalnych informacji podanych przez NFOŚiGW do tej pory wynika, że obowiązującymi zasadami będą:

 • wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby,
 • moc w przedziale 2-10 kW,
 • inwestycje muszą być podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego),
 • koszty kwalifikowane od dnia 1 lutego 2020 r. oraz poziom dofinansowania będą zależne od zakresu rzeczowego inwestycji.

Z ww. informacji wynika, że jeszcze nie wiadomo, czy zostanie utrzymane dofinansowanie w wysokości 5000 zł, tak jak to było w I oraz II turze naborów.

Więcej szczegółowych informacji aktualizowanych na bieżąco o Mój Prąd 3.0 znajdziesz w naszym specjalnym artykule.

Szczegółowe założenia Mój Prąd (dla II tury naboru):

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Jeśli nie Mój Prąd to co? ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 2021

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego będą mogły odliczyć wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i według podatku liniowego czy ryczałtu.

Ulga podatkowa i opłacalność instalacji fotowoltaicznej – przykład

Jan Kowalski chce sprawdzić cenę instalacji fotowoltaicznej dla swojego domu. Ma duży dach skierowany na południe. Rocznie jego dom zużywa 4000 kWh. Po tym, jak wypełnił prośbę o darmową wycenę otrzymał kilka ofert do porównania. Według nich instalacja będzie kosztować około 15 000 PLN.

Jan Kowalski planuje uwzględnienie wydatku w rozliczeniu PIT. Dzięki ustawie może odliczyć od podstawy podatku całą wartość inwestycji, co zmniejszy jego podatek o około 2700 PLN (18% z 15 000 PLN). Jan odlicza sobie w pierwszym roku 1500 PLN, a w drugim pozostałe 1200 (razem 2700). Licząc wszystko razem, fotowoltaika zwróciła się w mniej niż 6 lat. Jan Kowalski korzysta przez ponad 20 lat z bezpłatnego prądu.

Odliczenie od podatku dotyczy nie tylko paneli fotowoltaicznych, ale też wszystkich przedsięwzięć w domach jednorodzinnych “mających na celu poprawę efektywności energetycznej I zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery”. Chodzi na przykład o termoizolację budynku lub wymianę pompy ciepła.

Nie dziwią szacunki Ministerstwa Finansów, które ocenia, że z ulgi na termodynamikę 2019 skorzysta jakieś 100 000 Polaków.

Już wychodzisz?Sprawdź, ile pieniędzy tracisz

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji i darmowego audytu fotowoltaicznego.

Wypełnij formularz obok, a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 24h ➡️